SOS. Curriculum Course Contents 2022

ประกาศ
เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นปีที่ 2019

The S.O.S. Orthodontics & Dentofacial Orthopedics Study Club เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นปีที่ 2019 ผู้สมัครต้องเป็นทันตแพทย์ที่จบการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตให้ประกอบการโรคศิลป์จากทันตแพทย์สภา และมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนวีธีการจัดฟัน และ Orthopedics ของขากรรไกรระดับสูง ไม่หลงเชื่อและงมงายในเครื่องมือใหม่ๆ ที่นำออกมาขาย ทันตกรรมจัดฟัน และ Jaw Orthopedics เป็นศาตร์ และศิลปะที่ต้องเรียนรู้อย่างจริงจัง และต้องได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้จริงเท่านั้น

การเรียนการสอนมุ่งเน้น

  • ระดับ Postgraduate สาขาวิชา Functional Jaw Orthopedics, การรักษาความผิดปกติของ ข้อต่อขากรรไกร และการรักษา ไมเกรนโดยไม่ต้องใช้ยา ร่วมกับการนวดแบบ Orthopedics (กดจุด)
  • การรักษาอาการภูมิแพ้ในเด็ก โดยใช้ RME ขยายขากรรไกรบนและโพรงจมูก แก้อาการหายใจทางปาก
  • การรักษา Class III แบบ Orthopedics ในเด็ก (ไม่ต้องผ่าตัด) โดยการขยายขากรรไกรบนด้วย RME และกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรบนด้วย Face Mask ทันตกรรมจัดฟัน Edgewise Technique การติด Bracket ที่ถูกต้อง
  • การดัดลวดและ Biomechanics ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร โดยใช้หลักสูตร Part-time 2 ปี 14 Courses เรียนแล้วสามารถทำได้จริง (Finishing & Retention) และแก้งานที่ทำผิดจากที่อื่นมาแล้วได้ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-574-0555, 02-574-6556, 087-700-9919 คุณเอ๋, และ 089-786-0555 คุณพลอย


SOS. Curriculum Course Contents 2022

ดาวน์โหลดเอกสาร
Documents
1. APP- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร-เชิญสัมภาษณ์ Download
2. APPLICATION FORM (ใบสมัคร) Download
3. Currriculum Course No 1 -13 Download
4. Info about us SOS Download
5. RESUME Download
Orthodontic : ทันตกรรมจัดฟัน
-------////------